Võsaraie

Puhastame võsastunud põllumaad ja kraavipealseid giljotiiniga. Teostame raiutud võsa kokkuveo, hakkimise ja müümise.

Võsaraiet teostame 18tonnise roomikekskavaatoriga, kus tööorganiks on AXER650 tüüpi giljotiin.

Koostöös Renlog Eesti OÜ-ga pakume metsa ülestöötamist kompleksteenusena (raiumine, kokkuvedu, äravedu).

Täiendav info:

Marek Kaljula (juhatuse liige)
tel: 507 2910
faks: 7 362 717
e-post: marek@terasteenus.ee
Tähe 135B
51013 Tartu

 

© 2017 Terasteenus – Põllumajandusehitus