Põllumajandushoonete ehitus

Terasteenus OÜ tegeleb põllumajanduslikel eesmärkidel kasutatavate hoonete ehitamisega.

Aitame nii uute hoonete ehitamisel, vanade hoonete renoveerimisel kui ka lammutamisel.

Omame kogemusi erinevate põllumajandushoonete ja rajatiste ehitamisel. Teeme koostööd ettevõtetega, kes on end läbi aastate tõestanud usaldusväärsete partneritena.

Meie eesmärk on pakkuda võimalikult kvaliteetset teenust. Prioriteediks on tööde õigeaegne valmimine, kvaliteedis järgi andmata.

  • Lautade ehitus
  • Hoidlate ehitus
  • Tiigid
  • Maaparandustööd
  • Metallkonstruktsiooniga hooned
  • Lammutusteenus
  • Lammutusprojektide koostamine
  • Referentsid

Lautade ehitus:

Terasteenus OÜ tegeleb erinevate laudahoonete projekteerimise ja ehitusega, näiteks sigalad, kanalad, tallid, veiselaudad jt loomakasvatusega seotud hooned ja rajatised.

Silo- ja sõnnikuhoidlad:

Terasteenus OÜ poolt ehitatavatele silo- ja sõnnikuhoidlatele pakume ka ehitusprojekti, mis vastab Keskkonnaametis esitatud nõuetele.

Tiigid:

Kaevame tiike ja ka nõuetele vastavaid tuletõrje veevõtu tiike. Tuletõrje veevõtu tiikidele pakume ka hüdrantide paigaldust ning vajadusel katame tiigi põhja HTTP kile, et tagada vee olemasolu.

Maaparandustööd:

Kaevama põllumajandus- ja metsamaa kuivenduskraave. Teostame kraavidega seotud rajatiste ehitust (truup, sild, purre). Rajame põllumajandusdrenaaže. Kraavikallaste ja muude erosiooniohtlike pervede kindlustamine.

Metallkonstruktsiooniga hooned:

Metallkonstruktsiooniga hooned sobivad remondihallideks, laoks ja ka loomadele. Hoonete seinad ehitame soojustatud paneelidega või lihtsalt katame materjaliga, mida Tellija soovib. Ehitusaeg sellistel hoonetel on lühike.

Täiendav info:

Marek Kaljula (juhatuse liige)
tel: 507 2910
faks: 7 362 717
e-post: marek@terasteenus.ee
Tähe 135B
51013 Tartu

 

© 2017 Terasteenus – Põllumajandusehitus